rodkar
dessert for tonight (at Italian Tomato)

dessert for tonight (at Italian Tomato)

lunch just now (at 板長壽司)

lunch just now (at 板長壽司)

事件:壽司食剩壽司飯
時間:公元2014年4月18日下午12時38分
人物:兩位以英語互相交談但以純正廣東話和侍應溝通的華裔少女(應該母語係英語的中學生)
地點:板長壽司新界馬鞍山新港城中心4期2樓2117號舖分店內壽司檯

由於我同佢地差不多同一時間入座,所以我知道佢地叫咗兩碟壽司,每碟大概有六件。
因為我坐佢地隔離,所以我睇唔到究竟佢地係兩個人食兩碟或者係每人一碟。

同我一樣,佢地都係 #相機食先 , 我見佢地無為食剩嘅壽司飯影相留為紀念,所以等佢地一離開,我即刻幫可憐嘅飯被送往堆填區前影遺照。

以下係負責清理嘅侍應小姐同我嘅談話內容:
我:居然有人可以食壽司食剩壽司飯
侍應小姐:可能佢地飽卦
我:如果佢地食唔落咁就不如叫刺身,唔好叫壽司啦
侍應小姐:可能因為刺身貴過壽司
我:其實多唔多見到啲咁嘅人?
侍應小姐:極少見

我突然想起「嚦咕嚦咕新年財」其中嘅對白:
牌品好,人品自然就會好 (at 板長壽司)

事件:壽司食剩壽司飯
時間:公元2014年4月18日下午12時38分
人物:兩位以英語互相交談但以純正廣東話和侍應溝通的華裔少女(應該母語係英語的中學生)
地點:板長壽司新界馬鞍山新港城中心4期2樓2117號舖分店內壽司檯

由於我同佢地差不多同一時間入座,所以我知道佢地叫咗兩碟壽司,每碟大概有六件。
因為我坐佢地隔離,所以我睇唔到究竟佢地係兩個人食兩碟或者係每人一碟。

同我一樣,佢地都係 #相機食先 , 我見佢地無為食剩嘅壽司飯影相留為紀念,所以等佢地一離開,我即刻幫可憐嘅飯被送往堆填區前影遺照。

以下係負責清理嘅侍應小姐同我嘅談話內容:
我:居然有人可以食壽司食剩壽司飯
侍應小姐:可能佢地飽卦
我:如果佢地食唔落咁就不如叫刺身,唔好叫壽司啦
侍應小姐:可能因為刺身貴過壽司
我:其實多唔多見到啲咁嘅人?
侍應小姐:極少見

我突然想起「嚦咕嚦咕新年財」其中嘅對白:
牌品好,人品自然就會好 (at 板長壽司)

壽包 (at Chariot Club)

壽包 (at Chariot Club)

西米露 (at Chariot Club)

西米露 (at Chariot Club)

半份每人分到兩大碗 (at Chariot Club)

半份每人分到兩大碗 (at Chariot Club)

應該係秋季前最後一次食醉雞米線 (at Chariot Club)

應該係秋季前最後一次食醉雞米線 (at Chariot Club)

蒸勝瓜 (at Chariot Club)

蒸勝瓜 (at Chariot Club)

late dinner (at 中環賽馬車會)

late dinner (at 中環賽馬車會)

香辣雞膇兩件,跟餐加8蚊 (at Burger King - Wan Chai)

香辣雞膇兩件,跟餐加8蚊 (at Burger King - Wan Chai)